Bildirimler
Bildirimler
Özek Soft Tarafından Yapılmıştır
İş ilanlarını bulun

Gizlilik

Kayıtlı iş yok.

İş ayrıntıları sayfasındaki "Kaydet" düğmesiyle favori işleri kaydedin.

About Us card || Learning robo
Bilgi isbuldum.net Şirket tarafından geliştirilen işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Gizlilik Politikası (bundan sonra ‘’Politika’’ olarak anılacaktır), BİREYSEL KULLANIM ve KURUMSAL KULLANIM KOŞULLARININ ayrılmaz bir parçasıdır.
Uyarı Kişisel verilerin toplanması, işlenmesi, depolama yeri ve kullanılmasıyla ilgili ek bilgilere ilişkin, lütfen Müşteri Temsilcisi ile iletişime geçin veya talebinizi Şirketin adreslerine gönderin.
Üyenin adına seçilen ve rezerve edilen Hizmetlerin sağlanması için gerekli kişisel verilerinin toplanması ve işlenmesi için rıza göstermesi üzerine; üyeyi aşağıdaki hususlar hakkında bilgilendirmelisiniz. (Eğer Kurumsal Üye kişisel veriler konusunda zorunlulukları karşılıyorsa, aşağıdaki bilgiler Kurumsal Üyenin kişisel verileri ile ilgili olur)
a. Kişisel Veri Nedir?
Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. (Örneğin isim-soy isim, e-posta adresi, pasaport numarası ve serisi vb. gibi)
b. Üyeler Hakkındaki Hangi Tür Bilgileri Toplayabiliriz Ve İşleyebiliriz?
Web Sitesine girdiğiniz, Müşteri Hizmetlerine ya da Şirkete başka bir şekilde sağladığınız, sadece hizmetlerin sağlanması veya sizinle sözleşme ilişkisini yürütmek için gerekli olduğu ölçüde üyeler hakkındaki tüm bilgileri alır ve muhafaza ederiz. Buna ilave olarak kişisel veriler, bu Web Sitesini kullandığınızda otomatik olarak toplanabilir ve işlenebilir (örneğin; çerez dosyalar aracılığıyla).
Web Sitesini kullandığınızda, aşağıdaki kişisel verileri toplar, alır, depolayıp muhafaza eder ve işleriz: (Eğer bu tür veriler, seçilen hizmetin verilmesi için gerekliyse ve Sipariş verilmesi esnasında Kurumsal/Bireysel Üye tarafından girildiyse):
Adınız, unvanınız, soyadınız, doğum tarihiniz, cinsiyetiniz, uyruğunuz, cep telefonu numaranız, posta adresiniz ve e-posta adresiniz; Kimlik tespiti için gerekli belgelere ilişkin veriler (örneğin, pasaportunuzun numarası ve serileri, geçerlilik süresi); Ödeme kartınız üzerindeki veriler ve banka ödeme kartı bilgileri (ödeme kartı numarası, geçerlilik süresi, CVC / CVV kodu, kart sahibinin adı); Sistem günlük dosyaları (IP adresi, tarayıcı tipi, bağlantı / çıkış sayfaları ve URL'ler, tıklamanız sayısı ve Web Sitesi ile etkileşim şekliniz, alan adları, açılış sayfaları / içeriği, görüntülenen sayfalar / içeriği, bilgisayar tanımlayıcı ve cihaz konumu);
Bireysel/Kurumsal Üyelerin girdiği içerikleri (Web Sitesine girdiğiniz geri bildirimler ve yorumlar); Bireysel/Kurumsal Üyelerin davranışları (platformdaki eylemleriniz, girişinizin zamanı ve yeri, yorumlar ve indirilen dosyalar); Web Sitesine gönüllü olarak girdiğiniz diğer bilgiler/veriler.
Gizlilik Bir üyelik oluşturulurken tarafınızdan sunulan bilgiler, işbu Gizlilik Politikasına, 27/04/2016 tarihli 2016/679 sayılı Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğüne (GVKT) ve 24/03/2016 tarihli 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak veri sorumlusu olarak Şirket tarafından toplanmış ve işlenmiştir. Üye olarak siz de, diğer kişisel verilerinin veri sorumlusu sayılacaksınız. Üyelerin kişisel verilerini toplamak, işlemek ve Şirkete göndermek üzere geçerli yasal zemine sahip olduğunuzu garanti etmelisiniz. Üyeler hakkındaki bu tür bilgileri göndererek, üyeleri bu hüküm ve koşulları bildiğini, sonuçlarını anladığını, işbu hükümlere göre bu verilerin toplanmasına ve işlenmesine kayıtsız şartsız olarak rıza gösterdiğini ve bu tür verilere Kurumsal Üyenin ‘’Hesabım’’ bölümünden erişilebileceğini onayladığını kabul edersiniz. Her türlü koşulda, işbu Politikaya göre üyeden kişisel verilerinin toplanması ve işlenmesi için rızaları alınırken, rızanın yazılı olarak alınması gerekmektedir
Bilgi Koruma Kişisel Verileriniz Nasıl Koruyoruz: Şirket, Bireysel/Kurumsal Üyelerin kişisel verilerinin gizliliği ve korunması için tüm makul tedbirleri alır ve olası kaybı, suiistimali, yetkisiz erişimi ve açığa çıkarmayı, değiştirme veya yok etmeyi engellemek için genel organizasyonel ve teknik güvenlik standartlarını uygular. Bilgi alanındaki özellikler ve tehditler dikkate alınarak; Şirket, Bireysel/Kurumsal Üyelerin verilerinin kesin bir korumasını garanti etmez. Ancak Şirket, kişisel verilerin korunması için elinden gelen çabayı olası en yüksek seviyede gösterecektir. Kişisel verilerin korunması ile ilgili mevzuatların gerekliliklerine, Web Sitesindeki ödeme işlemine ilişkin (Alışveriş güvenlik standartlar ile ilgili) gerekliliklere ve Şirketin veri koruması hakkındaki iç gizlilik politikasına uymaktayız
İletişim Hakkımızda
Bağlantı panoya kopyalandı!